Pomoc publiczna

W oparciu o §14 pkt 1 lit. i) Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” – Szkoła Narciarska STOK Maciej Kolasa informuje, iż uzyskała od podmiotu udzielającego wsparcia - Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. subwencję finansową

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

biuro@szkolastok.pl