Podnieś z nami swoje kwalifikacje instruktorskie

Indywidualne podeście, bezpieczeństwo i profesjonalizm

W ramach posiadanej przez nas licencji SITN PZN prowadzimy kursy kadrowe. 

Dzięki szeregowi szkoleń, doprowadzimy Cię do zdobycia uprawnień INSTRUKTORA NARCIARSTWA SITN PZN.

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę kursów kadrowych?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w szkoleniu i kształceniu przyszłych instruktorów narciarstwa

 • Nasz zespół to kompetentni i zaangażowani trenerzy/instruktorzy SITN PZN 

 • Kursy prowadzimy według SYSTEMU SZKOLENIA KADR SITN PZN, opierając się na aktualnym programie nauczania narciarstwa i nowinkami ze świata

 • Gwarantujemy najwyższy poziom przekazywania wiedzy zarówno tej praktycznej jak i teoretycznej

 • Posiadamy odpowiednie zaplecze do realizacja kursów

Artur Wysocki - Szkoła narciarska STOK

Artur Wysocki

Szef wyszkolenia - narciarstwo alpejskie

Licencjonowany trener narciarstwa klasy II, Instruktor Wykładowca SITN PZN, szef POL-SKI DEMO TEAM oraz członek zarządu SITN. Pod jego przewodnictwem zdobyliśmy tytuł Najlepszej Szkoły Narciarskiej w Polsce na Mistrzostwach Polski Instruktorów. W naszej szkole zajmuje się szkoleniem innych instruktorów narciarstwa i dbaniem, aby poziom ich wiedzy i umiejętności spełniały nasze standardy.

Prowadzimy kursy na stopnie:

 1. Demonstratora szkolnego PZN
 2. Kurs kwalifikacyjny
 3. Pomocnika instruktora PZN
  • Część I techniczna
  • Część II metodyczno - sportowa
 4. Dodatkowe kursy doszkalające i przygotowujące do:
  • kursów instruktorskich
  • zawodów regionalnych
  • egzaminów regionalnych
  • egzaminów na stopnie międzynarodowe

Kursy poprowadzą:

Nasi wykwalifikowani instruktorzy Iza Wysocka & Artur Wysocki posiadający stopień Instruktora Wykładowcy SITN – PZN, a dodatkowo trenerzy Narciarstwa PZN, członkowie POL-Ski Demo Team, członkowie Komisji Egzaminacyjnej SITN-PZN i wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski Instruktorów.

 

 

Kursy prowadzone są zgodnie z systemem szkolenia kadrowego SITN - PZN obowiązującym od sezonu 2019

DEMONSTRATOR SZKOLNY PZN

Kurs dla młodzieży, który motywuje do dalszego szkolenia na wyższym poziomie niż zdobywanie odznak w szkole narciarskiej. Wprowadza na drogę do zdobycia uprawnień instruktora narciarstwa. Kurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12–15 lat. Celem kursu jest doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i „osłuchanie” z fachowym słownictwem narciarskim. Absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji w-f i zimowisk prowadzonych przez nauczycieli w-f. Uzyskany stopień ma być zachętą dla młodzieży do dalszego podnoszenia kwalifikacji narciarskich i popularyzacji tego sportu.

Kurs Demonstratora trwa 6 dni, od poniedziałku do soboty, w godzinach popołudniowych i obejmuje:

 • 5 dni zajęć na stoku w tym jazda techniczna i treningi slalom gigant
 • teoria - wykłady
 • 1 dzień - egzamin końcowy

 

KURS KWALIFIKACYJNY

Przeznaczony dla młodzieży od 16 lat, która chce doskonalić umiejętności narciarskie pod kątem przyszłego zawodu instruktora. Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora PZN oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi wiadomościami niezbędnymi każdemu profesjonalnemu narciarzowi.

Aby uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym:

 • Należy mieć ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się kurs.
 • Posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa (podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych dla osób niepełnoletnich).
 • Posiadać pisemna zgodę rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich.

Kurs kwalifikacyjny trwa 6 dni, od poniedziałku do soboty, w godzinach popołudniowych i obejmuje:

 • 5 dni zajęć na stoku w tym jazda techniczna i treningi slalom gigant
 • teoria - wykłady
 • 1 dzień - egzamin końcowy, który składa się z dwóch części:
  • Teoria – część pisemna z przerobionego materiału na wykładach
  • Praktyczna – slalom gigant i jazda techniczna

 

POMOCNIK INSTRUKTORA PZN - część techniczna

Jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich. Celem, tej części kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa. Należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach oraz zasobem wiedzy z zakresu analizy techniki, historii narciarstwa oraz bezpieczeństwa. Warunkiem dopuszczenia do tej części  jest zaliczony kurs Kwalifikacyjny lub zaliczone Zawody Regionalne ( slalom gigant ) na 8 pkt lub więcej.

Kurs trwa 6 dni, od poniedziałku do soboty, w godzinach popołudniowych i obejmuje:

 • 5 dni zajęć na stoku
 • teoria - wykłady
 • 1 dzień - egzamin końcowy, który składa się z dwóch części:
  • Teoria – część pisemna/ustna z przerobionego materiału na wykładach
  • Praktyczna – jazda techniczna – ewolucje

 

POMOCNIK INSTRUKTORA PZN - część metodyczno - sportowa

Jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich. Celem tej części kursu jest opanowanie wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa. Należy wykazać się poprawną techniką jazdy i umiejętnościami sportowymi - SL oraz zasobem wiedzy z zakresu metodyki, NRS-u, a także z  instruowania, tzn. prowadzenia zajęć z narciarstwa. Warunkiem dopuszczenia do tej części  jest zaliczenie poprzedniej części technicznej.

Kurs trwa 6 dni, od poniedziałku do soboty, w godzinach popołudniowych i obejmuje:

 • 5 dni zajęć na stoku
 • teoria - wykłady
 • 1 dzień - egzamin końcowy, który składa się z trzech części:
  • Teoria – część pisemna/ustna z przerobionego materiału na wykładach
  • Instruowanie
  • Praktyczna – slalom

 

DODATKOWE KURSY DOSZKALAJĄCE

Przeznaczone dla osób przygotowujących się do udziału w Centralnym Kursie Instruktorskim SITN PZN, absolwentów kursów na stopień Pomocnika Instruktora PZN przygotowujących się lub poprawiających Egzamin Regionalny a także instruktorów, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną, poprawić umiejętności techniczne.

Absolwent każdego kursu otrzymuje wpis do INDEKSU szkoleń i praktyk w sportach śnieżnych o zdaniu egzaminu i ukończeniu kursu, oraz zostaje wpisany do bazy SITN PZN.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas wiadomość na adres mailowy kontakt@szkolastok.pl

Cennik kursów instruktorskich

Cennik  
Demonstrator szkolny 950 zł
Kurs kwalifikacyjny 950 zł
Kurs pomocnik instruktora – I część  950 zł
Kurs pomocnik instruktora – II część  950 zł

 

 

Cena zawiera:

Organizację kursu według programu i wytycznych SITN PZN, opłatę egzaminacyjną oraz stosowne opłaty do Sitn PZN.

Cena nie zawiera:

Opłaty za wyciągi narciarskie oraz indeks.

UWAGA:
Naszym kursantom zapewniamy:
- preferencyjne ceny karnetów
- możliwość przechowania sprzętu
- profesjonalne zajęcia
- analizy video

Terminy kursów:

KURS DEMONSTRATORA SZKOLNEGO
 • 29.01 – 02.02
 • 05.02 – 09.02
 • 12.02 – 16.02
 • 19.02 – 23.02

 

KURS KWALIFIKACYJNY I POMOCNIKA INSTRUKTORA
 • 29.01 – 03.02
 • 05.02 – 10.02
 • 12.02 – 17.02
 • 19.02 – 24.02

 

W celu rezerwacji udziału w kursach kadrowych prosimy o kontakt pod na adresem mailowym kontakt@szkolastok.pl

Lokalizacja kursu zależna od ilości chętnych.

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami

biuro@szkolastok.pl