FAQ

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

W Szkole STOK naukę jazdy na nartach może rozpocząć dziecko, które ukończyło 3 lata, a
naukę jazdy na snowboardzie dziecko, które ukończyło 6 lat.

Aby dokonać rezerwacji należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Pracownicy Biura Obsługi Klienta
wyślą do Państwa formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu którego otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji.

Wpłaty całkowitej kwoty za lekcję objętą rezerwacją należy dokonać w gotówce najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem tejże lekcji, a w przypadku lekcji rozpoczynających się między godziną 8.00 a 9.00 najpóźniej do godziny 18.00 w dniu poprzedzającym tę lekcję.

W SN STOK nie można wypożyczyć ani sprzętu narciarskiego, ani snowboardowego. Tuż obok biura SN STOK znajduje się  wypożyczalnia sprzętu sportowego Waluś z pełnym asortymentem potrzebnym do jazdy. Naszym Klientom polecamy również wypożyczalnie: Limba, U Gąsienicy, Zyg Zak

Ze względu na to, że ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie przez Klientów z wyciągów, przed rozpoczęciem zajęć należy kupić bilet w kasie Ośrodka Narciarskiego lub w biurze Szkoły STOK.
Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy karty dostosowane do czasu trwania zajęć. W biurze Szkoły STOK oprócz ogólnie dostępnych biletów można nabyć karty 1-godzinne w cenie 45 złotych, 2h w cenie 89 złotych, 3-dniowe w cenie 263 złote oraz 5-dniowe w cenie 389 złotych, dopasowane do potrzeb dzieci biorących udział w kursach Ferie ze Stokusiem i Super Stoker.

Uczestnicy szkolenia spotykają się z Instruktorem w specjalnie oznaczonych miejscach, znajdujących się w przypadku lekcji dla początkujących przy dolnej stacji wyciągu orczykowego numer 4 a w przypadku lekcji dla zaawansowanych przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego numer IV. Miejsce spotkania z Instruktorem oraz numer stanowiska znajduje się w potwierdzeniu rezerwacji.

Ferie ze stokusiem - nauka jazdy na nartach i animacje dla dzieci:

Kursy grupowe przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat:

 • do poziomu pomarańczowego przyjmowane są dzieci początkujące w wieku od 5 do 10 lat,
 • do poziomu brązowego przyjmowane są dzieci, które mają min. 6 lat, umiejące samodzielnie skręcać oraz zatrzymywać się lub te, które w indeksie mają zaliczony poziom pomarańczowy,
 • do poziomu srebrnego przyjmowane są dzieci, które mają min. 7 lat, umiejące samodzielnie poruszać się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich lub te, które w indeksie mają zaliczony poziom brązowy,
 • do poziomu złotego przyjmowane są dzieci, które mają min. 9 lat oraz w indeksie mają zaliczony poziom srebrny, 
 • do poziomu diamentowego przyjmowane są dzieci, które maja minimalnie 10 lat oraz ukończony poziom złoty. 

Aby zapisać dziecko do danej grupy, należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Pracownicy Biura Obsługi Klienta wyślą do Państwa formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu którego otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji.

Aby zapisać dziecko na kurs należy podać:

 1. imię i nazwisko dziecka,
 2. wiek dziecka,
 3. poziom umiejętności dziecka (początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany, mistrzowski),
 4. termin i wersję zajęć (podstawową/rozszerzoną), na które chcą Państwo zapisać dziecko,
 5. telefon do rodzica lub opiekuna.

Przed rozpoczęciem zajęć należy uregulować należność i podpisać formularz zgłoszeniowy. Przygotować karnet dla dziecka, odpowiednio je ubrać i mieć na uwadze, aby odwiedziło toaletę. Po zajęciach prosimy pamiętać, żeby odebrać dziecko o wyznaczonej porze. Dzieciom, które biorą udział w animacjach, będą potrzebne buty na przebranie.

Bilet należy kupić w kasie Ośrodka Narciarskiego lub w biurze Szkoły STOK przed rozpoczęciem zajęć. Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy karty dostosowane do czasu trwania zajęć. W biurze Szkoły STOK oprócz ogólnie dostępnych biletów można nabyć karty 1-godzinne w cenie 45 złotych, 2h w cenie 89 złotych, 3-dniowe w cenie 263 złote oraz 5-dniowe w cenie 389 złotych, dopasowane do potrzeb dzieci biorących udział w kursach Ferie ze Stokusiem i Super Stoker.

Uczestnicy szkolenia spotykają się z Instruktorami w specjalnie oznaczonych miejscach, znajdujących się przy dolnej stacji wyciągu orczykowego numer 4. Miejsce spotkania z Instruktorem oraz numer stanowiska znajduje się w potwierdzeniu rezerwacji.

Super stoker - grupowe kursy snowboardowe dla dzieci i młodzieży:

Kursy grupowe na snowboardzie rekomendujemy dla dzieci w wieku 8-12 lat.

•       do poziomu żółtodzioba przyjmowane są dzieci, które mają 8 lat i nie umieją jeździć na snowboardzie;
•       do poziomu szeregowca przyjmowane są dzieci, które umieją samodzielnie skręcać i mają opanowany skręt ślizgowy lub mają w indeksie zaliczony poziom żółtodzioba;
•       do poziomu kozaka przyjmowane są dzieci, które poruszają się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich lub mają w indeksie zaliczony poziom szeregowca.  

Aby dokonać rezerwacji należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Biuro Obsługi Klienta wyśle do Państwa formularz zgłoszeniowy, po wypełnieniu którego otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji.

 1. Imię i nazwisko dziecka,
 2. Wiek dziecka,
 3. Poziom umiejętności dziecka (początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany),
 4. Termin i wersję zajęć (podstawowa, rozszerzona), na które chcą Państwo zapisać dziecko,
 5. Telefon do rodzica lub opiekuna.

Przed rozpoczęciem zajęć należy uregulować należność i podpisać formularz zgłoszeniowy. Należy również  przygotować karnet dla dziecka, odpowiednio je ubrać i mieć na uwadze, aby odwiedziło toaletę. Po zajęciach prosimy pamiętać, żeby odebrać dziecko o wyznaczonej porze. Dzieciom, które biorą udział w animacjach, będą potrzebne buty na zmianę.

Przed rozpoczęciem zajęć należy zakupić bilet w kasie Ośrodka Narciarskiego lub w biurze Szkoły. Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy karty dostosowane do czasu trwania zajęć. W biurze Szkoły STOK oprócz ogólnie dostępnych biletów można nabyć karty 1-godzinne w cenie 45 złotych, 2h w cenie 89 złotych, 3-dniowe w cenie 263 złote oraz 5-dniowe w cenie 389 złotych, dopasowane do potrzeb dzieci biorących udział w kursach Ferie ze Stokusiem i Super Stoker.

Miejsce spotkania jest specjalnie oznaczone i znajduje się naprzeciwko wejścia do Szkoły Narciarskiej STOK u podnóża Bani.

Kursy kadrowe sitn

Osoby zgłaszające się na Centralny Kurs Instruktorski powinny zalogować się na stronie www.sitn.pl i wypełnić zgłoszenie na wybrany przez siebie kurs CKI. Przesłane zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez Biuro SITN w ciągu tygodnia. Osoba zainteresowana powinna na bieżąco śledzić swoje zgłoszenie na stronie internetowej (po zalogowaniu) i sprawdzać jego status. Niezależnie od zgłoszenia internetowego należy przesłać wymagane dokumenty na CKI drogą elektroniczną (poza zdjęciem, które musi być dostarczone pocztą lub osobiście), pocztową lub osobiście. Dokumenty, o których mowa to:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu szkoły wyższej,
 • zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej na stopień Instruktora Sportu,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia o treści: „Jako uczestnik oświadczam, w oparciu o przeprowadzone badania medyczne, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych , które mogą utrudnić lub uniemożliwić mój udział w Centralnym Kursie Instruktorskim”
 • zdjęcie w wersji papierowej,
 • na bieżąco uregulowane składki oraz odebrana legitymacja PI,
 • opłata za kurs zgodnie z cennikiem SITN -PZN.

Osoby, które nie zaliczyły Centralnego Kursu Instruktorskiego i chcą wziąć udział w poprawce powinny dostarczyć swoje zgłoszenie do Biura SITN najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem CKI. Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 100 zł. Biuro SITN sprawdzi możliwość przystąpienia do takiego egzaminu, poinformuje zainteresowanego o terminie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego i prześle wszystkie informacje do kierownika Kursu. Przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego należy mieć na bieżąco uregulowane składki.

Osoby zgłaszające się na: kurs teoretyczny, unifikację, kursy specjalistyczne, kursy biegowe oraz centralne kursy instruktorskie powinny zalogować się na naszej stronie internetowej. Krok 1: Otworzyć stronę www.sitn.pl Krok 2: Wejść w zakładkę Zaloguj Krok 3: Podać swój login oraz hasło Krok 4: Wejść do kalendarza i wybrać interesującą imprezę Krok 5: Wybrać opcję „zgłoś się” i wypełnić formularz. Wypełniony formularz trafi do Biura SITN i będzie czekał na modyfikację. Osoba zainteresowana powinna na bieżąco śledzić status zgłoszenia na stronie internetowej (po zalogowaniu). Biuro SITN tą drogą poinformuje o statusie zgłoszenie lub ewentualnych brakach, które należy uzupełnić.

Wszystkim członkom SITN przypominamy, że składka roczna wynosi 90zł, przy czym- dla osób do 20 roku życia wynosi ona 60 zł, a dla seniorów w wysokości 45zł. Obowiązuje ciągłość składek. Wysokość pozostałych opłat znajduje się w cenniku SITN- PZN.

Osoby zainteresowane nabyciem Programu Nauczania mogą wpłacić na konto Stowarzyszenia SITN- PZN kwotę 50zł. W ciągu tygodnia od dnia otrzymania wpłaty Program Nauczania zostanie wysłany Pocztą Polską – listem zwykłym na adres znajdujący się na przelewie ( w przypadku wysyłki programu na inny adres prosimy o podanie informacji mailem). Istnieje możliwość wysłania Programu kurierem (zamawianie Programu j. w.) z tym, że należy doliczyć opłatę za przesyłkę płatną przy odbiorze ok. 35zł. Program Nauczania można nabyć osobiście w Biurze SITN w godzinach otwarcia.

Droga zdobywania stopnia Instruktora PZN została opisana szczegółowo w dalszej części niniejszego Informatora. Skrócona wersja poniżej: KROK 1: Udział w Zawodach regionalnych wykaz ZR w dalszej części Informatora. Zaliczenie poniżej 8 pkt. (patrz KROK 2). Zaliczenie na co najmniej 8 pkt. umożliwia udział w kursie na stopień Pomocnika Instruktora (patrz KROK 3) bez konieczności zaliczania kursu kwalifikacyjnego. KROK 2: Udział w kursie kwalifikacyjnym. KROK 3: Udział w kursie na stopień Pomocnika Instruktora KROK 4: Zaliczenie Egzaminu Regionalnego KROK 5: Wykupienie legitymacji Pomocnika Instruktora w Biurze SITN. KROK 6: Udział w kursie ogólnym (teoretycznym) KROK 7: Udział w Centralnym Kursie Instruktorskim – 2 części.

Osoby posiadające stopień Instruktora Rekreacji lub Instruktora Sportu powinny wziąć udział w Egzaminie Regionalnym. Jego pozytywne zaliczenie umożliwia wykupienie legitymacji Pomocnika Instruktora w Biurze SITN i zapisanie się na Centralny Kurs Instruktorski.

Osoby, które zrobiły kurs Instruktora PZN, a których nie ma w bazie SITN w celu reaktywacji stopnia powinny przesłać do Biura SITN ksero lub skan posiadanej legitymacji wraz z jej numerem. Na tej podstawie Biuro SITN będzie mogło dokonać wpisu do Bazy SITN, natomiast, żeby otrzymać nową legitymację należy wziąć udział w unifikacji i dokonać stosownych opłat ( opłata zaległych składek za trzy lata, koszt wydania nowej legitymacji, koszt unifikacji). Osoby, które zrobiły kurs Instruktora PZN i nie posiadają żadnego dokumentu ( legitymacji) potwierdzającego ten fakt powinny przesłać do Biura SITN wszystkie informacje niezbędne do odszukania kursu w archiwum SITN ( rok ukończenia kursu, organizator, miejsce , kadra oraz kierownik kursu). W przypadku pozytywnej odpowiedzi od Biura SITN procedura postępowania taka jak powyżej.

Biuro SITN- PZN wysyła do uczestników kursu list w formie elektronicznej lub papierowej, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące otrzymania legitymacji PI. Legitymację można odebrać wcześniej ( po zaliczeniu ER) wpłacając na konto SITN -PZN składkę (60zł lub 90zł) oraz opłatę za legitymację PI (100zł) oraz przesyłając jedno zdjęcie w wersji elektronicznej lub papierowej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem SITN- PZN w celu podania dokładnych danych adresowych oraz przesłanie ksero/skanu legitymacji Instruktora Sportu / IRR. Ponadto należy opłacić składkę (90zł) i legitymację (100zł) oraz przesłać swoje zdjęcie w wersji elektronicznej lub papierowej.

Numer konta bankowego oraz wszystkie dane Stowarzyszenia znajdują się na pierwszych stronach Informatora oraz na stronie internetowej www.sitn.pl

Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do kontaktu

biuro@szkolastok.pl