Slideshow

Licencje:

      


Sponsor:

logo zywiec bmw partner

znak jakości znanenieznane.pl

ZNIŻKA W WYPOŻYCZALNI

Klienci naszej szkoły mają 20% zniżkę na wypożyczenie sprzętu w wypożyczalni Elan Limba limba

Cennik 2014/15

Klienci Szkoły Narciarskiej STOK uprawnieni są do przejazdów poza kolejnością

Lekcje 1 os. 2 os. 3 os.
1h 75 100 120
2h 145 190 225
3h 210 270 315
       
Pakiet 1 os. 2 os. 3 os.
10h 680 860 990
20h 1320 1640 1860

 

 

Stokuś - cennik

Wersja podstawowa

Liczba godzin 1 os.
2h 100
12h 550
24h 990

Wersja rozszerzona

Liczba godzin 1 os.
4h 180
22h 900
44h 1590

Regulamin Szkoły Narciarskiej Stok

 1. Podczas zajęć Klienci szkoły narciarskiej „Stok" korzystają z wyciągów poza kolejnością.
 2. Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Klientów. Przed rozpoczęciem zajęć należy zakupić w kasie ośrodka narciarskiego karnet.
 3. Szkoła narciarska „Stok" nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Klientów sprzętu sportowego.
 4. Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów , zarezerwowanie i opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie w biurach szkoły.
 5. Lekcja trwa ok. 55 minut (2h = 110 minut, 3h = 165 minut ).
 6. Dzieci, które nie zostaną odebrane o czasie po zajęciach grupowych, będą automatycznie kierowane na animacje. Dodatkowa opłata za godzinę animacji to 30 PLN - płatność należy uregulować w biurze szkoły.
 7. Pakiety po 10 h i 20 h oraz kursy grupowe są ważne przez cały sezon zimowy, ale w przypadku ich niewykorzystania nie przechodzą na następny sezon i nie podlegają zwrotowi.
 8. Należność za lekcje zarezerwowane w systemie rezerwacji, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja zostanie przez system automatycznie anulowana.
 9. Zwroty za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe najpóźniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 10. Klienci szkoły narciarskiej „Stok" spotykają się z Instruktorem przed biurem szkoły.
 11. Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi , szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie Klienta. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarska „STOK".
 12. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot ceny za lekcje.
 13. Klienci, którzy życzą sobie, aby lekcje były prowadzone na terenie snowparku proszeni są o podpisanie w biurze szkoły narciarskiej odpowiedniego oświadczenia.
 14. Przypominamy, że dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków . Instruktor może odmówić przeprowadzenia szkolenia w przypadku braku kasku, a uiszczona cena za lekcję nie podlega wówczas zwrotowi.
 15. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 16. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku cena za lekcję nie podlega zwrotowi.
 17. Zajęcia grupowe odbywają się grupach maksymalnie 8 osobowych.
 18. Kryteria przydzielania do grup:
  • do poziomu pomarańczowego przyjmowane są dzieci, które mają 5 lat i wszystkie dzieci początkujące
  • do poziomu brązowego przyjmowane są dzieci, które mają min. 6 lat i/lub umiejące już trochę jeździć lub w indeksie mają zaliczony poziom pomarańczowy
  • do poziomu srebrnego przyjmowane są dzieci jeżdżące lub te, które mają w indeksie zaliczony poziom brązowy
  • o przydziale do grupy decyduje personel Szkoła Narciarska STOK
 19. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 20. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013.